21 mrt 2013 17:37

Overeenkomst betreffende sociale zekerheid tussen België en de Montenegro

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed houdende instemming met de Overeenkomst betreffende sociale zekerheid tussen België en de Montenegro.

De overeenkomst tussen België en Montenegro regelt de toestand van de werknemers en zelfstandigen die tijdens hun loopbaan aan het Belgische of Montenegrijnse sociale zekerheidsregime waren onderworpen en die van het ene naar het andere overschakelen. Het gaat hier om alle takken van de sociale zekerheid:

  • ziekte- en moederschapsverzekering
  • arbeidsongevallen en beroepsziekten
  • ouderdom, overlijden en invaliditeit
  • gezinsbijslag
  • werkloosheid

De overeenkomst:

  • vermijdt een dubbele onderwerping van de Montenegrijnse onderdanen, die een beroepsbezigheid uitoefenen in België, en van de Belgische onderdanen in Montenegro
  • behoudt de sociale zekerheidsrechten die in beide landen verworven werden
  • garandeert de gelijke behandeling van de onderdanen die op elkaars grondgebied wonen met de eigen onderdanen
  • vergemakkelijkt de overgang van het ene sociale zekerheidsstelsel naar het andere

De overeenkomst is het gevolg van de politieke situatie in ex-Joegoslavië. Er ontstond een impasse toen de verschillende deelrepublieken zich  in 1992 onafhankelijk verklaarden. Er werd overeengekomen dat de overeenkomsten die de F.V.R. Joegoslavië met België had gesloten van kracht bleven in afwachting van de nieuwe overeenkomsten met de nieuwe republieken die de oude verdragen vervangen. Deze sociale zekerheidsovereenkomst sluit hierop aan.