21 mrt 2013 17:40

Overeenkomst betreffende sociale zekerheid tussen België en Servië

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed houdende instemming met de Overeenkomst betreffende sociale zekerheid tussen België en Servië.

De overeenkomst tussen België en Servië regelt de toestand van de werknemers en zelfstandigen die tijdens hun loopbaan aan het Belgische of Servische sociale zekerheidsregime waren onderworpen en die van het ene naar het andere overschakelen. Het gaat hier om alle takken van de sociale zekerheid:

  • ziekte – en moederschapsverzekering
  • arbeidsongevallen en beroepsziekten
  • ouderdom, overlijden en invaliditeit
  • gezinsbijslag
  • werkloosheid

De overeenkomst:

  •  vermijdt een dubbele onderwerping van de Servische onderdanen, die een beroepsbezigheid uitoefenen in België, en van de Belgische onderdanen in Servië
  • behoudt de sociale zekerheidsrechten die in beide landen verworven werden
  • garandeert de gelijke behandeling van de onderdanen die op elkaars grondgebied wonen met de eigen onderdanen
  • vergemakkelijkt de overgang van het ene sociale zekerheidsstelsel naar het andere

De overeenkomst is het gevolg van de politieke situatie in ex-Joegoslavië. Er ontstond een impasse toende verschillende deelrepublieken zich  in 1992 onafhankelijk verklaarden. Er werd overeengekomen dat de overeenkomsten die de F.V.R. Joegoslavië met België had gesloten van kracht bleven in afwachting van nieuwe overeenkomsten  met de nieuwe republieken die de oude verdragen vervangen. Deze sociale zekerheidsovereenkomst sluit hierop aan.