07 dec 2007 10:36

Overeenkomst FAGG / Project Farmaka

Goedkeuring van een ontwerp van overeenkomst tussen het FAGG en Project Farmaka vzw

Goedkeuring van een ontwerp van overeenkomst tussen het FAGG en Project Farmaka vzw

De ministerraad keurde op voorstel van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Didier Donfut een ontwerp van overeenkomst goed tussen het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) en Project Farmaka vzw.

Die overeenkomst heeft als doel het project rond de verspreiding van informatie over de geneesmiddelen van Project Farmaka van 2 oktober 2007 tot 1 oktober 2008 voor 600.000 euro te financieren. Zo kan men de continuïteit waarborgen van de mondelinge informatie die de onafhankelijke medewerkers van de vzw aan de artsen geven.

Sinds 1998 heeft Project Farmaka vzw in België namelijk een uniek project lopen met onafhankelijke artsenbezoekers die informatie over geneesmiddelen verspreiden. De vzw heeft dus heel wat ervaring op dat vlak en naast een grote deskundigheid getuigt ze ook van onafhankelijkheid. Het project kreeg meermaals subsidies van het directoraat-generaal Geneesmiddelen van FOD Volksgezondheid.

Op 1 januari 2007 heeft het FAGG de bevoegdheden van het directoraat-generaal overgenomen. Het FAGG waarborgt de kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid van geneesmiddelen van ontwikkeling tot gebruik door informatie te verspreiden over het goede gebruik.