30 sep 2005 14:00

Overeenkomst federale staat - steden en gemeenten

Afsluiting overeenkomsten die als doel hebben om de toegang tot kwaliteitsvolle huisvesting voor iedereen te stimuleren in Antwerpen, Gent, La Louvière, Luik, Mechelen en Sint-Gillis.

Afsluiting overeenkomsten die als doel hebben om de toegang tot kwaliteitsvolle huisvesting voor iedereen te stimuleren in Antwerpen, Gent, La Louvière, Luik, Mechelen en Sint-Gillis.

De Ministerraad keurde de contracten goed die gesloten worden tussen de federale staat en de steden Antwerpen, Gent, La Louvière, Luik, Mechelen en de gemeente Sint-Gillis in het kader van de uitvoering van het Huisvestingsplan van het grootstedenbeleid. De overeenkomsten zijn een voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid.