13 dec 2012 11:10

Overeenkomst met CODA-CERVA voor een studie naar het schmallenbergvirus

CODA-CERVA, het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie, en het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van dieren en dierlijke producten ondertekenen een overeenkomst voor onderzoek naar het schmallenbergvirus, een virus dat geiten, schapen en runderen treft. Het onderzoeksproject kadert in een globaal onderzoek waar verschillende Europese lidstaten aan deelnemen en dat gecoördineerd wordt door de Europese Commissie.

De ministerraad gaat akkoord met de overeenkomst die het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van dieren en dierlijke producten  (FOD  Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu)  met CODA-CERVA zal ondertekenen voor onderzoek naar het schmallenbergvirus en stemt ook in met de gedeeltelijke financiering door het Begrotingsfonds. De Europese Unie komt tussen voor 50% van de kosten.
België heeft zich binnen het Consortium van landen ertoe verbonden, studies naar het schmallenbergvirus uit te voeren zoals vastgelegd in het uitvoeringsbesluit 2012/349/EU van de Europese Commissie van 27 juni 2012*. Op Belgisch niveau bestaat er een samenwerkingsverband tussen CODA-CERVA en de verenigingen Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw, Association régonale pour la Santé et l'Identification des Animaux asbl, ULG en het Intituut voor Tropische Geneeskunde.  

Het schmallenbergvirus is een nieuw virus dat eind 2011 begin 2012 is opgedoken in acht landen waaronder België. De ziekte treft geiten, schapen en runderen en veroorzaakt welzijnsproblemen, exportproblemen en economische verliezen. 

*betreffende een financiële bijdrage van de Unie aan België, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië, Nederland, en het Verenigd Koninkrijk.