03 feb 2023 16:43

Overeenkomst met de Dominicaanse Republiek inzake arbeid door gezinsleden van diplomatiek personeel

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib een voorontwerp van wet goed ter instemming met een verdrag met de Dominicaanse Republiek om gezinsleden van diplomatiek personeel toe te laten te werken. 

Hoewel het volgens de Verdragen van Wenen inzake diplomatiek en consulair verkeer niet onmogelijk is voor familieleden van diplomatiek personeel om te werken, wordt dit bemoeilijkt door bepaalde voorrechten en immuniteiten.

Het verdrag tussen België en de Dominicaanse Republiek is wederkerig en stelt dat:

  • de begunstigden van de overeenkomst de partner en de ongehuwde kinderen jonger dan achttien jaar van diplomatieke of consulaire ambtenaren, en de partner van ander diplomatiek en consulair personeel zijn
  • de immuniteit van rechtsmacht niet van toepassing is op handelingen die voortvloeien uit deze arbeid
  • de begunstigden onderworpen zijn aan de belasting- en sociale zekerheidsstelsels in het land waar de arbeid plaatsvindt

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.