20 mei 2022 14:45

Overeenkomst met de Nationale Bank inzake de omwisseling van hryvnia in euro

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een ontwerp van modelovereenkomst goed tussen de Belgische Staat en de Nationale Bank (NBB) betreffende de omwisseling van hryvniabiljetten in euro ten behoeve van ontheemden uit Oekraïne.

Oekraïense vluchtelingen ondervinden grote moeilijkheden om hryvniabiljetten te laten omwisselen in euro en hebben het daardoor moeilijk om hun essentiële uitgaven te betalen.

De Europese Commissie beveelt aan dat de lidstaten nationale regelingen opzetten om de omwisseling van hryvniabiljetten in de nationale valuta te vergemakkelijken en om optimaal gebruik te maken van een netwerk van banken die deelnemen aan de regeling.

Voor de uitvoering van de aanbeveling werd beslist om een modelovereenkomst te sluiten met de NBB. Concreet zal de Bank hryvniabiljetten die door vluchtelingen werden omgewisseld aanvaarden van Belgische banken, tegen de officiële wisselkoers van de Nationale Bank van Oekraïne.

De minister van Financiën wordt ertoe gemachtigd om deze overeenkomst in naam van de Belgische Staat te ondertekenen.