29 jan 2009 10:50

Overeenkomst met Kazachstan

Akkoord met Kazachstan over het internationaal wegvervoer

Akkoord met Kazachstan over het internationaal wegvervoer

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht een voorontwerp van wet aangenomen tot goedkeuring van een akkoord over het internationaal wegvervoer tussen België en Kazachstan.

Het akkoord vervangt het bilaterale akkoord tussen België en de Unie van Socialistische Sovjetrepublieken dat van 1973 dateert, omdat de Sovjet-Unie ondertussen uiteengevallen is en het wegvervoer tussen de twee landen sterk is geëvolueerd.

Het akkoord regelt de vervoerrelaties op het vlak van het goederenvervoer en het personenvervoer over de weg. Het legt de rechten en plichten van de operatoren van beide landen vast om de veiligheid van de personen, de verkeersveiligheid in het algemeen en de vrijwaring van de commerciële relaties te waarborgen.