30 mrt 2007 17:00

Overeenkomst met Kroatië

Overeenkomst tussen België en Kroatië over betaalde werkzaamheden door gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel

Overeenkomst tussen België en Kroatië over betaalde werkzaamheden door gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel

De ministerraad ging akkoord met het voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Kroatië inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel. (Zagreb 30 mei 2005) De overeenkomst maakt het voor de echtgenoot, echtgenote en andere gezinsleden van in België aangestelde ambtenaren en andere personeelsleden van Kroatische diplomatieke posten en consulaire zendingen makkelijker om betaalde werkzaamheden als loontrekkende of zelfstandige te verrichten. Op basis van wederkerigheid geldt de overeenkomst ook voor de gezinsleden van in Kroatië aangestelde ambtenaren en andere personeelsleden van Belgische diplomatieke posten en consulaire zendingen.