10 mrt 2023 15:48

Overeenkomst met Luxemburg over de gezamenlijke exploitatie van transportvliegtuigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib een voorontwerp van wet goed ter instemming met een verdrag met het Groothertogdom Luxemburg over de gezamenlijke exploitatie van A400M transportvliegtuigen.

In het kader van hun samenwerking op het vlak van defensie en veiligheid hebben België en het Groothertogdom Luxemburg beslist om gezamenlijk acht A400M-vliegtuigen aan te kopen, waarvan zeven voor België en één voor Luxemburg. Deze transportvliegtuigen worden gezamenlijk geëxploiteerd binnen een binationale eenheid.

Met het verdrag wordt een Belgisch-Luxemburgse eenheid op de luchtmachtbasis van Melsbroek opgericht. De binationale eenheid bestaat uit een vloot van één Luxemburgs en zeven Belgische A400M-vliegtuigen, materieel en personeel van beide partijen.

Dit verdrag ligt in de lijn van de doelstellingen van de Europese Unie en de NAVO ter bevordering van de rationalisatie en interoperabiliteit van de eenheden en uitrustingen van hun lidstaten.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg over de gezamenlijke exploitatie van A400M-transportvliegtuigen binnen een binationale eenheid, gedaan te Luxemburg, op 31 augustus 2021