03 mrt 2023 16:01

Overeenkomst met Luxemburg over het verrichten van betaalde werkzaamheden door gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib een voorontwerp van wet goed dat instemt met de overeenkomst tussen België en Luxemburg over het verrichten van betaalde werkzaamheden door gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel.

De overeenkomst vergemakkelijkt, op basis van wederkerigheid, het verrichten van betaalde werkzaamheden (als loontrekkende of zelfstandige) door de echtgeno(o)t(e), de wettelijke partner en de ongehuwde kinderen jonger dan achttien jaar van ambtenaren en andere personeelsleden van de Luxemburgse diplomatieke zendingen en consulaire posten in België en omgekeerd van het Belgisch personeel aangesteld in Luxemburg.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het personeel van de diplomatieke missies en consulaire posten, gedaan te Brussel op 17 november 2021