22 jul 2008 11:33

Overeenkomst met Marokko

Aanvullend Protocol bij de overeenkomst tussen België en Marokko inzake bijstand aan gedetineerde personen en overbrenging van gevonniste personen

Aanvullend Protocol bij de overeenkomst tussen België en Marokko inzake bijstand aan gedetineerde personen en overbrenging van gevonniste personen

De ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het aanvullend protocol bij de overeenkomst tussen België en Marokko over de bijstand aan gedetineerde personen en overbrenging van gevonniste personen (Rabat, 19 maart 2007). 

Op 7 juli 1997 hebben België en Marokko een overeenkomst over de bijstand aan gedetineerde personen en de overbrenging van gevonniste personen ondertekend. 

Beide landen die de uitvoering ervan in het kader van de Gemengde Raadgevende Commissie evalueren, waren van mening dat het nodig was het verdrag aan te vullen met een protocol waarmee men de gevonniste personen, die niet meer op het grondgebied van de staat van veroordeling mogen verblijven zonder hun toestemming kan overbrengen. De bedoeling is om hun resocialisatie te bevorderen en hen de mogelijkheid te bieden hun straf in het sociale milieu van hun herkomst te ondergaan.

Met de bekrachtiging van het protocol draagt België bij tot een betere bilaterale gerechtelijke samenwerking met staten die geen lid zijn van de Europese Unie of van de Raad van Europa.