25 mrt 2005 16:00

Overeenkomst met Peru

Op voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed dat instemt met de overeenkomst die per briefwisseling werd gesloten tussen de regeringen van de Benelux-landen en de regering van de Republiek Peru, inzake de opheffing van de visumplicht voor houders van diplomatieke, speciale of dienstpaspoorten (*).

Op voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed dat instemt met de overeenkomst die per briefwisseling werd gesloten tussen de regeringen van de Benelux-landen en de regering van de Republiek Peru, inzake de opheffing van de visumplicht voor houders van diplomatieke, speciale of dienstpaspoorten (*).

In het kader van de goede relaties met Peru bevordert de overeenkomst het vrije verkeer van officieel en diplomatiek personeel. Deze personen kunnen nu op louter vertoon van hun paspoort en zonder eerst een visum te moeten aanvragen ons land bezoeken. De maatregel geldt voor een verblijf van ten hoogste drie maanden. De overeenkomst past ook in de harmonisatie van de visumpolitiek op Europees niveau. (*) ondertekend te Lima op 12 en 13 februari 2001.