16 jan 2009 11:25

Overeenkomst met Peru

Overeenkomst tussen België en Peru inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel

Overeenkomst tussen België en Peru inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht een voorontwerp van wet goedgekeurd, houdende instemming met de overeenkomst tussen België en Peru inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel.

De overeenkomst maakt het voor de echtgenote, echtgenoot en andere gezinsleden van het huishouden van de ambtenaren en personeelsleden van de Peruviaanse diplomatieke zendingen, consulaire posten en permanente vertegenwoordigingen bij internationale organisaties in België, makkelijker om betaalde werkzaamheden als loontrekkende of zelfstandige te verrichten. Hetzelfde geldt op grond van wederkerigheid voor de gezinsleden van de Belgische diplomatieke zendingen, consulaire posten en permanente vertegenwoordigingen bij internationale organisaties in Peru. 

De overeenkomst wordt ter goedkeuring aan het parlement voorgelegd.