25 jan 2008 12:44

Overeenkomst met Singapore

Overeenkomst over de vermijding van dubbele belasting

Overeenkomst over de vermijding van dubbele belasting

De ministerraad stemde in met het voorontwerp van wet dat de overeenkomst tussen België en Singapore over het vermijden van de dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van inkomstenbelastingen goedkeurt (Singapore, 6 november 2006).

Die overeenkomst vervangt de gelijkaardige overeenkomst van 8 februari 1972 (gewijzigd door de aanvullende overeenkomst van 10 december 2006).

De nieuwe overeenkomt moet de positie van de Belgische investeerders in Singapore versterken en België aantrekkelijker maken voor investeerders uit dat land. De overeenkomst volgt in grote mate de bepalingen van het OESO-modelverdrag inzake belastingen. De tekst van de overeenkomst kunt u raadplegen op www.fiscus.fgov.be.

De overeenkomst wordt voor goedkeuring aan het Federale Parlement voorgelegd.