12 jun 2009 10:56

Overeenkomst met Zuid-Korea

Overeenkomst met Zuid-Korea inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken

Overeenkomst met Zuid-Korea inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken

De ministerraad heeft het ontwerp van wet goedgekeurd houdende instemming met de overeenkomst inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen Zuid-Korea en België (Brussel, 17 januari 2007).

De overeenkomst vergemakkelijkt de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen België en Zuid-Korea. Beide landen verbinden er zich toe elkaar in ruime mate rechtshulp te verlenen in strafzaken. De overeenkomst voert  diverse middelen inzake wederzijdse rechtshulp in zoals huiszoekingen, inbeslagnemingen, getuigenverhoren door middel van videoconferencing en de betekening van processtukken. Ook de formaliteiten die de landen moeten volgen wanneer ze rechtshulp aanvragen worden nader bepaald. 

Door deze overeenkomst te bekrachtigen, draagt België bij tot een betere bilaterale gerechtelijke samenwerking met staten die geen lid zijn van de Raad van Europa of van de Europese Unie.