29 mei 2015 13:47

Overeenkomst over een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de Europese Unie en Georgië

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed, houdende instemming met de overeenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds, betreffende een gemeenschappelijke luchtvaartruimte.

De Europese Unie en Georgië hebben op 2 december 2010 een luchtvaartovereenkomst ondertekend. Deze overeenkomst heeft als doel een geleidelijke liberalisering van de luchtvaartbetrekkingen tussen de Europese Unie en Georgië, in ruil voor een geleidelijke overname van de communautaire verworvenheden inzake luchtvaart door Georgië.

Ze kadert in het stappenplan dat de Raad van de Europese Unie in juni 2005 heeft vastgelegd, om het externe beleid van de Europese Unie op het vlak van de burgerluchtvaart te ontwikkelen.

Naast de vrijmaking van de markt zorgt deze overeenkomst enerzijds voor een hoger en uniform niveau van veiligheid, beveiliging en luchtverkeersbeheer, dankzij de afstemming van de wetgeving van Georgië op die van de Europese Unie, en anderzijds voor de toepassing van de communautaire concurrentieregels. Deze harmonisatie van de normen zou dus eerlijke concurrentievoorwaarden moeten bieden.