30 jan 2015 12:39

Overeenkomst tussen België en de Democratische Republiek Congo betreffende luchtvervoer

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed houdende instemming met de overeenkomst* tussen het Koninkrijk België en de Democratische Republiek Congo betreffende  luchtvervoer.

Deze overeenkomst vervangt de bilaterale luchtvaartovereenkomst van 10 september 1965 waarvan meerdere clausules hetzij verouderd waren, hetzij met het communautair recht niet overeenstemden, hetzij gewoon aan de behoeften van de belanghebbenden of aan de ontwikkeling op aeropolitiek vlak niet meer beantwoordden.

* opgemaakt te Kinshasa op 2 februari 2013