29 mei 2015 13:48

Overeenkomst tussen België en Luxemburg over de uitwisseling en bescherming van geclassificeerde informatie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed, houdende instemming met de overeenkomst* tussen het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg inzake de uitwisseling en wederzijdse bescherming van geclassificeerde informatie.

In het algemeen voorziet deze overeenkomst in een kader tot de bescherming van geclassificeerde informatie tussen de twee staten. Deze uitwisseling kan ook plaatsvinden in het kader van overeenkomsten. De mogelijkheid om met contractanten geclassificeerde overeenkomsten te sluiten, houdt bovendien een reële economische impact in.

* gedaan te Luxemburg op 9 februari 2012