22 feb 2008 19:30

Overeenkomst tussen België en Uruguay

Overeenkomst over de sociale zekerheid tussen België en Uruguay

Overeenkomst over de sociale zekerheid tussen België en Uruguay

De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd waarmee hij de Overeenkomst over de sociale zekerheid tussen België en Uruguay aan het Parlement kan voorleggen. 

Het verdrag heeft twee belangrijke doelstellingen: 

De Uruguayaanse werknemers die tijdelijk naar België zijn gestuurd, zullen geen sociale bijdragen meer in België moeten betalen. Ze zullen uitsluitend in Uruguay bijdragen betalen en tijdens hun verblijf in België enkel onderworpen zijn aan het sociale zekerheidsstelsel van Uruguay. Hetzelfde geldt voor de Belgische werknemers die tijdelijk naar Uruguay worden gestuurd.

De Belgische werknemers en zelfstandigen die in Uruguay sociale bijdragen hebben betaald of zullen betalen, behouden hun pensioenrechten. Dat wil zeggen dat als ze Uruguay verlaten hun ouderdoms- of overlevingspensioen krijgen uitbetaald, of ze zich in Uruguay bevinden of niet, vanaf de dag dat ze de pensioenleeftijd hebben bereikt. Het verdrag biedt dezelfde garanties aan de Uruguayaanse werknemers en zelfstandigen die in België bijdragen hebben betaald. 

Het verdrag bevestigt de goede verstandhouding van België met Uruguay.