13 jun 2008 11:23

Overeenkomst tussen BLEU en Mozambique

Overeenkomst over wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

Overeenkomst over wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht een voorontwerp van wet tot instemming goedgekeurd met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Mozambique voor de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen (Brussel, 18 juli 2006). 

De overeenkomst moet de economische samenwerking tussen de drie landen versterken en bevat onder meer bepalingen om een rechtvaardige en billijke behandeling van investeringen te garanderen en om de snelle en adequate schadeloosstelling bij onteigening en de vrije overmaking van inkomsten te vergemakkelijken. Ze legt ook een procedure vast om de geschillen die kunnen ontstaan tussen een investeerder en het gastland van zijn investering te regelen en de mogelijkheid om een beroep te doen op internationale arbitrage. Ten slotte heeft de overeenkomst ook een sociale en milieuclausule.