18 apr 2008 12:27

Overeenkomst tussen de Bleu en de republiek Korea

Overeenkomst inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de republiek Korea

Overeenkomst inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de republiek Korea

De ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed tot instemming met de overeenkomst inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Korea (Brussel, 12 december 2006).

De overeenkomst moet de economische samenwerking tussen de drie landen versterken en bevat onder meer bepalingen om een rechtvaardige en billijke behandeling van investeringen te garanderen, de vlugge en adequate schadeloosstelling bij onteigening en de vrije overmaking van inkomsten te vergemakkelijken. Ze legt ook een procedure vast om de geschillen die kunnen ontstaan tussen een investeerder en het gastland van zijn investering te regelen en de mogelijkheid om beroep te doen op internationale arbitrage.