23 jul 2015 14:09

Overeenkomst tussen de EU en Zwitserland over de satellietnavigatie middels het Galileo-programma

De ministerraad keurt het voorontwerp van wet goed houdende instemming met de overeenkomst tussen de EU en haar lidstaten enerzijds en Zwitserland anderzijds over de satellietnavigatie middels het Galileo-programma.

Na de goedkeuring van het voorontwerp van wet over de Galileo-overeenkomst tussen de EU en Noorwegen, bevestigt deze tekst het engagement van België in de Europese ruimtevaartambities en de versterking van de internationale banden in dit kader.

Deze overeenkomst onderlijnt de plaats van Zwitserland in de Europese ruimtevaartindustrie door middel van samenwerkingsprogramma’s onder andere op het vlak van het radiospectrum, de grondesegmenten  van navigatiediensten door Europese satellieten, veiligheid,  uitwisseling van geclassificeerde informatie, export controle, publiek gereguleerde dienst en internationale samenwerking. Het verdrag maakt ook regeling van financiële deelname mogelijk van Zwitserland aan de ontwikkeling van het programma.

Voor België is de internationale samenwerking rond Europese satellietnavigatiesystemen van groot belang in het licht van verschillende nationale troeven zoals de Redu site of nog de ontwikkeling van signalen en de encryptie van deze.