01 jun 2012 17:37

Overeenkomst tussen het FAVV en het CODA

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Landbouw Sabine Laruelle om een overeenkomst te sluiten tussen het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA).

De overeenkomst geeft het FAVV de toelating een beroep te doen op gespecialiseerd personeel van het CODA om zijn gegevensbanken te verbeteren die gebruikt worden in de bestrijding van dierziekten, vaccinatiecampagnes en controles. De overeenkomst bepaalt de duur van het contract, beschrijft de taken, de betrokken medewerkers van het CODA, de wijze van toepassing, de financiering, de prijs en de betalingswijze. Ze loopt van 15 juli 2012 tot 31 december 2013. De kosten worden ingeschreven op het budget van het FAVV, onder het artikel 'Kosten van externe labo's'.