11 apr 2008 16:51

Overeenkomst tussen Marokko en België

Goedkeuring van het aanvullend protocol bij de overeenkomst tussen Marokko en België over de wederzijdse rechtshulp in strafzaken

Goedkeuring van het aanvullend protocol bij de overeenkomst tussen Marokko en België over de wederzijdse rechtshulp in strafzaken

De ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed tot instemming met het aanvullend protocol bij de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko over de wederzijdse rechtshulp in strafzaken (Rabat, 19 maart 2007).

Het aanvullend protocol heeft als doel om de gezamenlijke strijd tegen de financiering van terrorisme en corruptie te bevorderen. De tekst regelt de mogelijkheid om goederen die gefinancierd zijn door beide vormen van criminaliteit in beslag te nemen en verbeurd te verklaren. 

België draagt met de bekrachtiging van dit protocol bij tot een betere bilaterale gerechtelijke samenwerking met staten die geen lid zijn van de Europese Unie of van de Raad van Europa en zet zo ook zijn goede betrekkingen met Marokko verder.