23 jun 2006 17:00

Overheid en notarissen communiceren elektronisch

Administratieve vereenvoudiging voor burgers en ondernemingen

Administratieve vereenvoudiging voor burgers en ondernemingen

De ministerraad keurde vandaag de samenwerking met het notariaat voor het gebruik van een referentiedatabank van notarissen en hun medewerkers goed. Notarissen zijn openbare ambtenaren die actief zijn op domeinen die het leven van burgers en ondernemingen raken (familiale zaken, onroerend goed, testamenten, oprichting van vennootschappen…). Bij de voorbereiding van akten wisselen notarissen heel wat informatie uit met de overheid. Nu gebeurt dit meestal op papier, in de toekomst zal dit steeds vaker via elektronische weg gebeuren. Notariële dossiers zullen hierdoor efficiënter worden afgewerkt en meer rechtszekerheid bieden, wat uiteraard belangrijk is voor burgers en ondernemingen. En dit alles met respect voor de privacy. Deze maatregel van Minister van Werk en Informatisering Peter Vanvelthoven zal de interacties tussen notaris en overheid op gestructureerde wijze informatiseren. In de toekomst zal het ook mogelijk zijn om de gegevens van de elektronische identiteitskaart te koppelen aan de professionele hoedanigheid van gespecialiseerde beroepen. De overheid wil garanties over de hoedanigheid van notarissen en hun medewerkers. Wanneer zij bij de uitoefening van hun job optreden, moet kunnen nagegaan worden dat zij hiervoor de bevoegdheid hebben. Daarom heeft de ministerraad beslist om de kwaliteitscriteria vast te leggen van de databank waarin alle notarissen en hun medewerkers zijn opgenomen. Deze databank zal permanent door de overheidsdiensten geraadpleegd kunnen worden. Deze officiële, betrouwbare en beveiligde databank wordt beheerd door het notariaat. Op die manier erkent de overheid de Nationale Kamer van notarissen als beheerder van een 'authentieke bron'.