18 sep 2008 11:44

Overheid en vakbonden

Uitbetaling van de vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat

Uitbetaling van de vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat

De ministerraad heeft op initiatief van eeste minister Yves Leterme en minister van Justitie Jo Vandeurzen een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de wet over de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector wijzigt (wet van 1 september 1980).

Die beslissing regelt de vertegenwoordiging van de representatieve vakorganisaties in de onderhandelingscomités van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat en de toekenning en uitbetaling van een vakbondspremie aan de personeelsleden van de diensten in kwestie.