21 jun 2024 16:27

Overheidsdracht voor gespecialiseerde ICT-diensten

De ministerraad gaat op voorstel van eerste minister Alexander De Croo akkoord met het plaatsen van een overheidsdracht voor gespecialiseerde ICT-diensten.

De stafdienst ICT van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister biedt ICT-diensten aan 71 federale overheidsorganisaties. Het gaat specifiek om diensten met een verhoogde graad van veiligheid en bescherming van de gegevens van de gebruikers, waarvoor deels beroep gedaan wordt op private partners.

Het huidige exploitatiecontract loopt dit jaar ten einde. Het nieuwe omvat de periode 2024 tot 2028 voor de volgende diensten: service integratie en management, gebruikersondersteuning, operations (beheer) en veiligheidsondersteuning.