31 mrt 2006 12:00

Overheidsopdracht

Aankoop van reactiemotorbrandstof

Aankoop van reactiemotorbrandstof

De Ministerraad ging akkoord met het uitschrijven van een overheidsopdracht voor de aankoop van reactiemotorbrandstof om de behoeften van het Ministerie van Landsverdediging en derden te dekken in 2006. De aankoop van motorbrandstof via een openbare aanbesteding is nodig om de behoeften van het vliegplan in België te dekken, op basis van de ervaring van vorige jaren en de leveringen aan derden.