24 dec 2010 11:14

Overheidsopdracht

Overheidsopdracht voor de FOD Personeel en Organisatie

Overheidsopdracht voor de FOD Personeel en Organisatie

De ministerraad gaat akkoord om een overheidsopdracht uit te schrijven betreffende de aankoop van softwarelicenties, hardware en consultancy voor de omkadering van de diensten van de FOD Personeel en Organisatie. Het gaat om een onderhandelingsprocedure met bekendmaking op initiatief van minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte.