25 jul 2008 12:45

Overheidsopdracht

Overheidsopdracht voor een collectieve verzekering voor hospitalisatie- en gezondheidszorgen voor de personeelsleden van de federale overheidsdiensten en gezinsleden

Overheidsopdracht voor een collectieve verzekering voor hospitalisatie- en gezondheidszorgen voor de personeelsleden van de federale overheidsdiensten en gezinsleden

De ministerraad heeft het voorstel van minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven Inge Vervotte goedgekeurd om een onderhandelingsprocedure met FORTIS Insurance Belgium aan te vatten voor de verlenging van de collectieve verzekering voor hospitalisatie- en gezondheidszorgen voor de personeelsleden van de federale overheidsdiensten en hun gezinsleden. De bedoeling is om het contract te verlengen aan dezelfde voorwaarden, namelijk voor een periode van drie jaar, jaarlijks opzegbaar met een opzegtermijn van vijf maand.

Het huidige contract loopt af op 31 december 2008.