04 nov 2011 11:22

Overheidsopdracht

Overheidsopdracht voor de FOD Personeel en Organisatie

Overheidsopdracht voor de FOD Personeel en Organisatie

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Overheidsbedrijven Inge Vervotte om een onderhandelingsprocedure te voeren in het kader van de overheidsopdracht voor de FOD Personeel en Organisatie. De FOD P&O koopt software, hardware en consultancy aan om de gegevensbank Capelo verder uit te bouwen. Capelo staat voor Elektronische Loopbaan Overheid en is een gegevensbank voor de personeelsadministratie van de overheid. De onderhandeling dient om de trimestriële aangifte in de gegevensbank te implementeren.