29 okt 2021 21:09

Overheidsopdracht betreffende BE-Alert

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden akkoord met het opstarten van een overheidsopdracht betreffende diensten voor de terbeschikkingstelling van een systeem voor alarmering van en informatieverstrekking aan de bevolking (SAIB) met de naam BE-Alert.

Concreet betreft het een zesjarige raamovereenkomst die zal verlopen via een mededingingsprocedure met onderhandeling. Er zal ook een aankoopcentrale worden opgericht.