03 mrt 2023 16:01

Overheidsopdracht betreffende de organisatie van IT-opleidingen voor verschillende federale instellingen

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem akkoord met de lancering van een overheidsopdracht met betrekking tot een raamovereenkomst betreffende het organiseren en geven van IT-opleidingen op maat voor verschillende federale instellingen en overheidsdiensten.

De opdracht betreft het organiseren (inclusief het vastleggen van de behoeften en het voorbereiden van de opleidingen) en geven van IT-opleidingen op maat in het Nederlands en het Frans. Het is de bedoeling dat er opleidingen op maat, in groep en/of individueel, aan de medewerkers worden gegeven naargelang hun behoeften en werkcontext. De individuele opleiding zal gecombineerd kunnen worden met de opleiding in groep wanneer dit voor de medewerker een meerwaarde biedt voor de uitoefening van zijn functie.

Het gaat om een overheidsopdracht voor diensten die zal worden geplaatst via een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking en betrekking heeft op een raamovereenkomst van vier jaar tussen verschillende opdrachtgevers en een marktdeelnemer.