28 mei 2021 19:33

Overheidsopdracht betreffende de uitvoering van kritieke werken aan het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Federale Culturele Instellingen Sophie Wilmès en staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen Mathieu Michel akkoord met het opstarten van een overheidsopdracht betreffende de uitvoering van kritieke en dringende werken in het zuidelijke circuit van het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel, ingevolge de brand van 18 januari 2021.

Meer bepaald zal Bozar de overheidsopdracht lanceren met het oog op de heropbouw van de acht tentoonstellingszalen van het beschadigde zuidelijke circuit, met inbegrip van de dakbedekking, de metalen dakconstructies, de lichtkoepels, de ophangrails en de speciale technieken.

De opdracht wordt gegund via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking gezien de dringende noodzaak, aangezien de reeds verrichte werkzaamheden slechts een precaire oplossing vormen.

Voor de wederopbouw en het herstel van de andere beschadigde gebieden in het Paleis  zullen andere procedures worden opgestart, volgens standaardtermijnen.