01 dec 2023 16:15

Overheidsopdracht betreffende opleidingen bedrijfseerstehulpverlening

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter akkoord met het plaatsen van een overheidsopdracht voor het Directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling van de FOD BOSA en de federale organisaties die deelnemen aan de opdracht.

 

Het gaat om een raamovereenkomst voor de realisatie van een basisopleiding (inclusief een test) en een bijscholing voor bedrijfseerstehulpverlening in het Frans, Nederlands en Duits voor alle federale ambtenaren (van niveau A, B, C en D).

De opdracht wordt geplaatst via een openbare procedure.