19 apr 2024 20:19

Overheidsopdracht betreffende uniformartikelen voor de Belgische douane

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem akkoord met het plaatsen van overheidsopdracht voor de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen van de FOD Financiën.

De opdracht betreft de levering van uniformartikelen voor het personeel van de Belgische douane en dit voor een periode van vier jaar (2026-2029). De opdracht wordt geplaatst via een openbare procedure met Europese bekendmaking.