19 apr 2024 20:19

Overheidsopdracht federaal voedselhulpprogramma

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Karine Lalieux akkoord met het plaatsen van een overheidsopdracht voor de aankoop van levensmiddelen voor het federaal voedselhulpprogramma.

Het betreft de aankoop van voedingsmiddelen in het kader van het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) voor het jaar 2024. Deze zullen gratis ter beschikking gesteld worden van OCMW’s en erkende vzw’s met het oog op de gratis verdeling ervan aan de meest behoeftigen. Het gaat om een 750-tal organisaties verspreid over gans België.