15 mei 2009 12:25

Overheidsopdracht federale politie

Verlenging en aanpassing van de telefoonsystemen voor de federale politie

Verlenging en aanpassing van de telefoonsystemen voor de federale politie

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Guido De Padt om een meerjaarlijkse overheidsopdracht uit te schrijven voor de uitbreiding en de aanpassing van het huidige netwerk van telefoonsystemen ALCATEL bij de federale politie. 

De overheidsopdracht verplaatst, wijzigt en breidt de bestaande ALCATEL telefoonsystemen uit die geleverd zijn door NextiraOne. Het breidt ook het bestaande netwerk van alcatel-telefooncentrales uit naar de sites van de federale politie die uitgerust zijn met een ander merk.