27 jan 2023 16:30

Overheidsopdracht in het kader van Beliris

De ministerraad gaat op voorstel van de minister belast met Beliris, Karine Lalieux, akkoord met het opstart van een overheidsopdracht in het kader van het Beliris-samenwerkingsakkoord voor de bouw van sociale woningen in Brussel.

Deze opdracht heeft betrekking op werken voor:

  • de afbraak van het sociale woningblok Potiers I en de bouw van ongeveer 24 sociale woningen op de site in de Pottenbakkerstraat in Brussel
  • de bouw van ongeveer 42 sociale woningen op het sportterrein achter het gebouw Potiers I
  • de herinrichting van de omgeving

Het Beliris-samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de federale staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorziet in diverse initiatieven met de bedoeling de rol van Brussel als hoofdstad en internationale stad te bevorderen.