10 mrt 2017 17:48

Overheidsopdracht in het kader van het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Willy Borsus akkoord met het lanceren van een overheidsopdracht voor de aankoop van voedingsmiddelen in 2017, in het kader van de uitvoering van het operationeel programma en de verzekering van de Europese voedselhulp.

Het Europese voedselhulpprogramma werd in 2013 vervangen door het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD), dat tijdens de programmatieperiode 2014-2020 beheerd wordt door de POD Maatschappelijke Integratie. In het kader van dit programma krijgt België 73.821.504 euro toegewezen voor de periode 2014-2020. Daarnaast moet België minstens 15% cofinanciering voorzien.

De aangekochte voedingsmiddelen worden verspreid over zo'n 780 OCMW's en erkende Belgische partnerorganisaties, die belast zijn met de gratis verdeling aan de meest behoeftigen.