13 mei 2016 17:41

Overheidsopdracht in het kader van het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Willy Borsus om een overheidsopdrachtsprocedure op te starten voor de aankoop van voedingsmiddelen in 2016. Die opdracht wordt opgestart in het kader van de uitvoering van het operationeel programma en het garanderen van de Europese voedselhulp. 

Het Europese voedselhulpprogramma werd in 2013 vervangen door het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD), dat tijdens de programmaperiode 2014-2020 beheerd wordt door de POD Maatschappelijke Integratie.

De ministerraad keurt het bijzonder lastenboek goed met betrekking tot de aanbesteding voor de aankoop van voedingsmiddelen in 2016. Deze aanbesteding wordt gelanceerd in het kader van de uitvoering van het operationeel programma en het garanderen van de Europese voedselhulp. In het kader van dit programma krijgt België 73.821.504 euro toegewezen voor de periode 2014-2020. Daarnaast moet België minstens 15% cofinanciering voorzien. Het budget van de aanbesteding 2016 bedraagt 9,8 miljoen euro.

De aangekochte voedingsmiddelen worden verdeeld onder ongeveer 780 OCMW’s en erkende partnerorganisaties in België die instaan voor de gratis verdeling ervan onder de meest behoeftigen.