24 apr 2021 13:03

Overheidsopdracht in het kader van het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Karine Lalieux akkoord met het opstarten van een overheidsopdracht in het kader van het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD). 

Het huidige FEAD-programma dekte de periode 2014-2020. Ten gevolge van de wereldwijde gezondheidscrisis echter, werd in november 2020 een Europees akkoord gesloten over een nieuw maatregelenpakket, dat zal worden aangewend om het programma gedurende de jaren 2021 en 2022 voort te zetten.

De extra middelen zijn in België onontbeerlijk, aangezien de via het FEAD uitgedeelde producten 40 tot 50% van het door de voedselbanken in België uitgedeelde voedsel vertegenwoordigen.

In dit kader wordt een overheidsopdracht opgestart voor de aankoop van 20 loten levensmiddelen voor het jaar 2021, die zal verlopen via een open procedure. De lijst met levensmiddelen werd opgesteld in overleg met de sector en met de deskundigen op het gebied van gezonde en duurzame voeding.