14 okt 2022 19:13

Overheidsopdracht inzake de levering van groene elektriciteit en aardgas

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder akkoord met het opstarten van een overheidsopdracht voor de levering van groene elektriciteit en aardgas bestemd voor alle infrastructuur van Defensie.

De huidige leveringscontracten voor elektriciteit en aardgas zullen op 31 december 2022 aflopen. Een vernieuwing van deze contracten is bijgevolg noodzakelijk om de continuïteit van de levering en de injectie van 100% groene elektriciteit en aardgas te verzekeren voor de komende twee jaar.

In deze context zal Defensie een meerjarige overeenkomst (2023-2024) afsluiten met het Vlaams Energiebedrijf.