24 nov 2023 16:06

Overheidsopdracht inzake de levering van tankwagens voor diverse openbare diensten

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden akkoord met het plaatsen van een overheidsopdracht voor de levering van tankwagens bestemd voor de Belgische hulpdiensten.

De voertuigen zullen worden ingezet om grote hoeveelheden bluswater aan te voeren voor andere brandblusvoertuigen zoals de autopomp. De voertuigen kunnen ook worden ingezet om zelf branden te blussen en voor het reinigen/afspuiten van autowegen.

De raamovereenkomst wordt door de aankoopcentrale FOD Binnenlandse Zaken geplaatst via een openbare procedure.