23 mrt 2024 12:54

Overheidsopdracht inzake gespecialiseerde ICT-instrumenten en -diensten

De ministerraad gaat op voorstel van eerste minister Alexander De Croo akkoord met het opstarten van een overheidsopdracht voor de dienst ICT van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister.

De dienst ICT van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister creëert al meer dan 15 jaar synergieën die haar partners in staat stellen om kostefficiënt ICT-diensten te verwerven.

Via een raamovereenkomst wenst de dienst ICT specifieke ICT-instrumenten en -diensten aan te kopen die nodig zijn om de dienstverlening verder te kunnen garanderen. De opdracht bestaat uit drie percelen die ICT-instrumenten en diensten voor VOIP-telefonie, ondersteuningsplatformen en veiligheid omvatten.

De opdracht wordt geplaatst via een openbare procedure. De FOD Kanselarij van de Eerste Minister treedt in dit kader op als aankoopcentrale.