31 mei 2024 16:57

Overheidsopdracht inzake het Message Broker-systeem

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden akkoord met het plaatsen van een overheidsopdracht voor het beheer en het onderhoud van het Message Broker-systeem en zijn overeenkomstige modules.

Het Message Broker-systeem is een systeem dat elektronische communicatie tussen nationale administraties, de federale politie, de Dienst Vreemdelingenzaken, de FOD Buitenlandse Zaken en de Europese Commissie beheert en reguleert in het kader van de Europese visumverplichtingen.

Het betreft een opdracht met een looptijd van 4 jaar voor perceel 1, en 3 jaar met de mogelijkheid van een verlenging van 1 jaar voor perceel 2. Het contract wordt volledig gefinancierd uit Europese fondsen.