28 jun 2018 17:40

Overheidsopdracht met betrekking tot de identiteitskaarten, aanverwante identiteitsdocumenten en certificatiediensten

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon akkoord met de gunning van een overheidsopdracht die betrekking heeft op de identiteitskaarten en aanverwante identiteitsdocumenten, evenals op de certificatiediensten.

Het gaat om een overheidsopdracht via onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking met een duur van tien jaar voor de aanmaak, de personalisatie, de initialisatie en de verdeling van de elektronische identiteitskaarten, aanverwante kaarten en andere documenten en de levering van certificatiediensten.