09 jun 2017 15:54

Overheidsopdracht met betrekking tot het "scanstraat"-project in de gerechtsgebouwen

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Justitie Koen Geens om een overheidsopdrachtsprocedure op te starten met betrekking tot het "scanstraat"-project in de gerechtsgebouwen. 

De open aanbesteding heeft betrekking op een overheidsopdracht voor bewakingsdiensten voor de operationalisering van vier vaste scanoplossingen (“scanstraat”) in gerechtsgebouwen van Antwerpen, Gent, Luik en Charleroi. 

De opdracht wordt gefinancierd door de interdepartementale provisie 2017 betreffende de strijd tegen terrorisme en radicalisme.