29 jan 2021 17:27

Overheidsopdracht over de aankoop van licenties voor de consultatie van een bedrijfsdatabase

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor de aankoop van licenties voor de consultatie van een bedrijfsdatabase, genaamd ORBIS.

Het gaat om een raamovereenkomst op basis van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Bureau Van Dijk is de enige dienstverlener die een database aanbiedt met bedrijfsgegevens van +/- 375 miljoen bedrijven, 218 miljoen personen in 363 functies en 84 miljoen eindbegunstigden. De informatie is onderling verbonden, waardoor het mogelijk is om een gedetailleerd beeld te verkrijgen en te analyseren in de bedrijven en groepen.